Criteris Propostes

Pressupostos Participatius per al 2020. Edició 2

Criteris a seguir per presentar propostes entre el 12 de setembre i el 13 d’octubre de 2019.

Les propostes que s’inclouran en el procés seran aquelles que compleixin els següents criteris:

  • Que no superin la quantitat fixada per al procés.
  • Que siguin legals.
  • Que siguin viables tècnicament.
  • Que siguin sostenibles en el temps, tant l’actuació en sí com el manteniment que se’n derivi.
  • Que no suposin contractació de nou personal per part de l’Ajuntament.
  • Que facin referència a inversions i, per tant, que no facin referència a serveis ni a millores en els serveis.
  • Que siguin competència de l’Ajuntament.
  • Que no siguin plurianuals, és a dir, que no afectin a més d’un exercici pressupostari.
  • Que no siguin exclusives socialment.
  • Que vagin acompanyades de les dades identificatives i de contacte del proposant.