Propostes Guanyadores

Del 16 al 31 de març es van recollir un total de 1056 vots, 810 de forma telemàtica i 246 presencialment.

Dels vots obtinguts han estat escollides les sis primeres propostes: