Edició 1

Edició 1. Pressupost 2019

El procés es va engegar durant el segon semestre d’aquest any, tot i que s’aplicarà al pressupost de 2019.


Presentació de noves propostes

Del 15 de juny al 31 de juliol es van presentar 115 propostes perquè fossin incorporades al procés. Les aportacions van arribar a través de dues vies:

1. Propostes de millora per al vostre barri: mitjançant les sessions organitzades per cada associació de veïns.
2. Propostes globals de millora: a títol individual es podien presentar dues propostes per persona, mitjançant els formularis en paper i online. Van poder participar totes les persones majors de 16 anys, estiguessin empadronades o no.


Valoració de les propostes

Una comissió tècnica municipal va ser l’encarregada de validar les propostes d’acord amb els criteris marcats. D’entre totes les presentades han estat vàlides un total de 32 (les podeu trobar en aquesta butlleta). Quant a la resta, 65 no compleixen amb els criteris per tant no són vàlides; 4 són propostes previstes a realitzar per l’equip de Govern i ja incloses als pressupostos amb una altra partida; i 14 són propostes repetides.


Votació

A través de les butlletes de participació, en paper i online. Podeu participar totes les persones empadronades a Roda de Berà, majors de 16 anys.

Cada persona ha de votar un total de tres propostes, dos referents a barris diferents i una referent a l’àmbit general del municipi. Es consideraran nul·les aquelles butlletes que tinguin menys o més de tres propostes marcades.

El procés de votació es pot realitzar mitjançant dos canals:

a) una butlleta física, a través de les urnes que s’instal·laran i amb la presentació del DNI o NIE.
b) Una butlleta online.

Les propostes finals se seleccionaran en base als vots obtinguts i al límit econòmic establert, l’1% del pressupost del 2019.


Retorn a la ciutadania

Un cop realitzat l’escrutini, es realitzarà una sessió informativa sobre els resultats de les votacions, així com sobre la participació en el procés.